Metāla skaidu kompleksā pārstrāde

Metālu mehāniskās apstrādes atlikumu kompleksā pārstrāde – tā ir vērtīgu otrreizējo izejvielu iegūšana un papildus peļņas ieguves avots.

Šo atlikumu sakarā, uzņēmumam ir nepieciešams veikt pasākumus, kas ļautu risināt ekoloģiskos un organizatoriskos jautājumus, kas ir saistīti ar atlikumu utilizācijas ekonomiski visizdevīgāko veidu.

Optimāls risinājums ir daudzpakāpju tehnoloģiskais process – mehāniskās apstrādes atlikumu kompleksā pārstrāde briketēs.

Iekārtas