Transportēšanas, separācijas un uzglabāšanas sistēmas

Lai tiktu nodrošināts nepārtraukts un automatizēts mehāniskās apstrādes atlikumu pārstrādes process, šajā sakarā var tikt izmantotas dažāda veida papildu celšanas – transportēšanas iekārtas.