Filtrēšanas iekārta

Paredzēta izspiesto EDŠ vai eļļas apstrādei, ar mērķi atgriezt ražošanā.

Фильтровальная установка

Filtrs – 10 mikroni. Citi izmēri pēc pieprasījuma.