EDŠ un eļļu filtrācijas sistēmas

Eļļošanas – dzesēšanas šķidrumu (EDŠ) un eļļu saturs mehāniskās apstrādes atlikumos, piemēram, slīpēšanas atlikumos, var sasniegt līdz pat 50%. Šķidrumu savākšana atlikumu pārstrādes procesa laikā, to posmsecīga filtrācija un atgriešana, samazina kopējos utilizācijas un ekspluatācijas izdevumus. EDŠ, bez darbderīgām īpašībām ir jāutilizē. EDŠ nodošana utilizācijai ir dārga procedūra. Lai samazinātu ūdeni saturošu šķidrumu tilpumu (par 95-97%) tiek veikta iztvaicēšana. Šķidruma sadalīšana norit iztvaicējot ūdens satura daļu un pārējās vielas pārvēršot koncentrātā. Tvaiki atgriežas tīra ūdens veidā, kas tālākā gaitā tiek novadīts ražošanas procesa veikšanai.

Filtrēšanas metode un modeļi tiek piemeklēti atkarībā no ražošanas apstākļiem un risināmajiem uzdevumiem.