Kompaktie lentes žāvētāji

Beramo materiālu žāvēšanas sakarā, kompānija Rudnick & Enners piedāvā dažādus žāvēšanas kompleksus. Rudnick & Enners lentes tipa žāvētāji nodrošina efektīvu žāvēšanu saudzējošā režīmā, un lieliski ir piemēroti plašam izejvielu spektram.

RE-KBT kompaktie lentes tipa žāvētāji ir tikuši izstrādāti sadarbībā ar Šveices kompāniju SWISS COMBI W. Kunz dryTec AG, un teicami sevi ir pierādījuši visdažādākajās ražošanas nozarēs.

Energoefektivitāte

Lentes tipa žāvētāju vispārīgā koncepcija garantē to energoefektivitāti. Enerģijas summārais patēriņš ir nenozīmīgs. Pateicoties tam, ka process norit zemu temperatūru apstākļos, par siltuma enerģijas avotu var tikt izmantots:

 • koģenerāciju iekārtu karstais ūdens
 • piesātināts tvaiks

Vienkāršu ekspluatāciju nodrošina elektroniskās vadības sistēma.

Moduļu konstrukcija

Konstrukcija, kas izveidota uz 4 metru moduļu bāzes, atvieglo žāvētāja transportēšanu un montāžu tā uzstādīšanas vietā. Paplašinot ražošanu var tikt uzstādīti papildu moduļi.

Vadības sistēma

Intelektuālā vadības sistēma, PLK darbības pamatā, ļauj nodrošināt bezpārtrauces darba procesu, kas ir saskaņots ar visiem nozīmīgajiem esošajiem parametriem.

Izžāvētā materiāla mitrums

Žāvējot koka zāģskaidas to posmsecīgai granulēšanai, sausā materiāla mitrumam ir jābūt 10%. Rudnick & Enners ražotie lentes tipa žāvētāji nodrošina izžāvētā materiāla atlikušo mitrumu šaura diapazona +/- 1% ietvaros.

Kompakto lentes tipa žāvētāju priekšrocības

 • karstā ūdens, kondensāta, piesātinātā tvaika vai tieša karstā gaisa/ dūmgāzu siltuma pārpalikuma efektīva izmantošana
 • gaisa piesārņojuma nenozīmīgs līmenis
 • saudzīga žāvēšana zemas temperatūras apstākļos
 • nenozīmīgs elektroenerģijas patēriņš
 • apkopes zemās izmaksas
 • piemērots dažādiem beramajiem materiāliem
 • iepriekšēji saliktus modeļus iespējams ļoti ātri savstarpēji samontēt
 • iespējams uzstādīt ārpus telpām
 • PLK vadība nodrošina žāvēšanas procesa norisi automātiskā režīmā