Diskveida šķirotājs

Rudnick & Enners diskveida šķirošanas iekārtas ideāli ir piemērotas rupjo frakciju vai nestandarta frakciju atdalīšanai padodamā materiāla plūsmā. Piemēram, biomasas padeves laikā Jums ir iespējams atdalīt rupjās frakcijas, tostarp izmantojot iekārtu ar minimāliem gabarītiem un salīdzinoši nelielu energopatēriņu. Kā viena no galvenajām diskveida šķirošanas iekārtu priekšrocībām ir ļoti augstā caurlaidspēja.