Mizošana

Rudnick & Enners mizošanas iekārtas atšķiras ar savu augsto kvalitāti un universālumu. Mizošanas iekārtas var tikt ekspluatētas gan kā autonomas iekārtas, gan arī var integrēties komplekso risinājumu automatizētajās sistēmās.