Gliemežtransportieris

Gliemežtransportieri, pirmkārt, tiek izmantoti zāģskaidu un koka skaidu pārvietošanai. Taču, labi izstrādātā materiālu pārvietošanas un nokraušanas tehnoloģija, tostarp, izmantojot ķēdes transportierus, var atrisināt praktiski ikvienu uzdevumu. Šāda veida transportieri sekmīgi tiek izmantoti „zaļo atkritumu”, bioloģisko atkritumu, zāģskaidu un koka skaidu, mizu, jebkuru granulētu materiālu u.tml. transportēšanai.

Apvalku izmantošana nodrošina hermētisku beramkravu transportēšanu un niecīgu putekļu rašanās pakāpi.

Gliemežtransportieri var tikt adaptēti, sakarā ar dažādiem pieprasījumiem to veiktspējas sakarā. Mēs piegādājam gliemežtransportierus ar ķēdes diametru līdz 800 mm. Lai risinātu noteiktus uzdevumus, vairākas ķēdes var tikt novietotas paralēli viens otrai, tādējādi, izveidojot divu, trīs un vairāk ķēdes sistēmas.